FAQ

 

Is bomen kappen milieuvriendelijk?A:
Bossen zijn een van de weinige natuurlijke grondstoffen die Europa bezit. Bossen zijn er in Europa op zeer grote oppervlakten aanwezig en zolang de zon schijnt, zullen er bomen groeien.

Hout is een onuitputtelijke brandstof. Bosbouw is (ook in de Ardennen) een milieuvriendelijke industrie: voor elke boom die gekapt is, wordt een nieuwe geplant. Het zorgt voor veel plaatselijke tewerkstelling.

Europese bosbouw heeft niets te maken met het kappen van het tropische regenwoud, wat wel een groot probleem is.

Waarom is hout verbranden CO2-neutraal?


A:
Elke plant of boom haalt CO2 uit de lucht om te kunnen groeien. Als het hout verbrandt is er terug een uitstoot van CO2, maar die is even groot als de CO2 die uit de lucht werd gehaald door die boom. De balans is in evenwicht.

Trouwens als die boom in de natuur zou afsterven en gaat rotten in het bos, is er een even grote uitstoot van CO2. Het rottingsproces is een (zeer trage) vorm van verbranding.

Fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas) daarentegen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan, ook uit bomen en planten. De CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen ontregelt het ecosysteem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstof binnen een aantal tientallen jaren uitgeput.

Het gebruik van houtpellets is positief voor het halen van de Kyoto-doelstellingen.

Waarom zijn pellets nog milieuvriendelijker dan hout?


A:
Een pelletkachel heeft een rendement van 90 %, een gewone houtkachel slechts 50 %, waardoor veel meer hout nodig is om dezelfde hoeveelheid nuttige warmte te leveren dan pellets.

Het maken en vervoeren van pellets vraagt ook wat energie, maar hetzelfde geldt voor hout. Het boren van aardolie, het raffineren en vervoer vragen nog veel meer energie.

De productie van pellets zorgt voor plaatselijke economie en tewerkstelling.

Waar worden pellets geproduceerd?A:
Bij het verzagen van bomen tot planken bekomt men uitermate veel zagemeel. Destijds werd dit restproduct gedumpt omdat zagemeel op zich niet brandt, maar smeult. Sinds 15 jaar heeft men ontdekt dat pellets gemaakt van zagemeel wel zeer goede resultaten geven bij verbranding. In heel Europa, maar vooral in Duitsland, Scandinavië, Polen, worden sindsdien miljoenen tonnen pellets gefabriceerd.

Sedert enkele jaren zijn er ook in België en Nederland een tiental pelletfabrieken actief.

Waarom horen we nu pas over het bestaan van houtpellets?

A:
Tot voor enkele jaren waren pelletkachels alleen bekend bij mensen die tijdens hun wintervakantie in Oostenrijk al eens voor zulke gezellige pelletkachel zaten.

Sedert de enorme stijging van stookolie, gas en nu ook de elektriciteitsprijzen, bedraagt het verschil in stookkosten gemakkelijk 40 tot 50 % tegenover pellets. Nu ontdekt men hier ook de enorme mogelijkheden van houtpellets en is de opmars niet meer te stoppen.

Zitten er andere stoffen in houtpellets?

A:
Neen, houtpellets worden gemaakt van uitsluitend zuiver zagemeel zonder enige toevoeging van lijm of iets anders. Het wordt alleen onder hoge druk samengeperst. De glans die men ziet op de zijkant van de pellets ontstaat door de hars die in het hout aanwezig is.

Onze pellets voldoen aan strenge DIN-normen die waken over de calorische waarde, vochtigheidsgraad, resthoeveelheid e.d.

Zijn er verschillende kwaliteiten pellets?

A:
Ja, het voornaamste verschil zit in de hardheid van het persen van de pellets. Minder goede pellets zijn zachter, maken meer stof en zullen meer verbruiken. Slechte pellets zullen blijven drijven in water, goede zullen zinken.

De houtsoort heeft voor pellets minder belang voor de kwaliteit dan blokken brandhout. Immers: een blok eikenhout weegt veel zwaarder dan een identieke blok dennenhout, omdat eikenhout een veel vastere structuur heeft. Als er echter zagemeel van gemaakt wordt en dan geperst tot pellets, heeft de structuur (en dus de houtsoort) minder belang.

Wij hebben er alle belang bij dat de pellets die we leveren van de beste kwaliteit zijn, zodat onze pelletkachels jarenlang zonder problemen functioneren.

Wordt er ook boomschors in verwerkt?


A:
Neen, het is technisch niet mogelijk om boomschors te vermengen in pellets van 6 mm, die gebruikt worden in huishoudelijke pelletkachels. Wel voor industriële toepassingen (o.a. de ganse fabriek van Volvo Gent) en elektriciteitscentrales (verschillende omgebouwde steenkolencentrales werken op pellets). Die gebruiken houtpellets van een grotere diameter.

Kan ik overal pellets kopen?

A:
Ja, er zijn ondertussen tientallen leveranciers van pellets.

Ook vele doe-het-zelf-zaken (Gamma) en tuincentra (Aveve) verkopen houtpellets per zak van 15 kg evenals een aantal Shell-benzinestations.

Zelf hebben we permanent een voorraad van 40 à 50 ton pellets van hoge kwaliteit en leveren in gans België  vanaf 1000 kg.
Kunnen er ook pellets van andere grondstoffen gebruikt worden?

A:
Er wordt momenteel volop geëxperimenteerd om pellets te maken van bv. maïs, zonnebloempitten, veenmos, stro, ... maar voorlopig zijn er nog te veel ongewenste bijwerkingen. Bij de afkoeling van rookgassen van maïs ontstaat een corrosieve stof die de schouwbuis aantast. Bovendien is maïs een voedergewas en kan men de vraag stellen of het verantwoord is om voedsel te gebruiken voor verwarming. Vooralsnog geven houtpellets het beste resultaat.


Waar moeten pellets bewaard worden?


A:
Op een gewone droge plaats, garage, tuinhuis liefst op een houten pallet. Onder een open afdak is, tenzij voor een korte periode, minder aangewezen wegens dauw, sneeuw, ... . De pellets kunnen dan te veel vocht opnemen.

De zakken van 15 kg laten zich zeer gemakkelijk stapelen, bijvoorbeeld tegen een muur van een garage, zodat ook de wagen nog binnen kan.

Eén ton pellets komt overeen met ongeveer 1,4 kubieke meter.

Hoe lang kunnen pellets bewaard worden?


A:
In normale omstandigheden kunnen pellets meerdere jaren bewaard worden.
In de praktijk leveren we 1 of 2 x per jaar een voorraad om 1 jaar te stoken.
Met het oog op prijsspeculaties, zoals voor stookolie, heeft het inkopen van grote hoeveelheden pellets geen zin.

Worden pellets steeds in zakken geleverd?


A:
Zakken van 15 kg zijn handig, proper en nog door iedereen hanteerbaar.

In het buitenland is leveren per tankwagen heel populair, omdat daar heel veel gebruikers een silo hebben geinstalleerd. In ons land is voor tankleveringen vooralsnog weinig vraag, dus er is ook heel weinig aanbod. Sommige leveranciers kunnen wel aanleveren in big bags van 750 à 1000 kg.


Waarom heeft een pelletkachel zulk een hoog rendement?

 

A:
De lucht in de woonkamer wordt door de vuurhaard en de rookgassen opgewarmd via een gescheiden circuit, direct zonder tussenstappen. Deze convectiewarmte zorgt voor een snelle opwarming van de woning. De rookgassen circuleren langer en verlaten de kachel onderaan (i.p.v. bovenaan in een houtkachel), waardoor een hoger rendement wordt bekomen. De temperatuur van de rookgassen die de kachel verlaten, bedraagt gemiddeld 150°C (houtkachel 300 à 350°C).
De perfect regelbare aanvoer van de houtpellets zorgt voor zeer efficiënte en volledige verbranding.
Onze pelletkachels halen een rendement van meer dan 90 %. Voor gewone houtkachels rekent men doorgaans op een rendement van 50 %, een open haard op 30 %.


Waarom heeft een pelletkachel zulk een hoog rendement?

Q:
Hoeveel pellets verbruikt een pelletkachel?

A:
Hoe hoger de ingestelde stand, hoe meer pellets er in het vuurbakje vallen, hoe meer vuur en warmte er geproduceerd worden.

Het verbruik is afhankelijk van het vermogen van de pelletkachel. Het model Vigo van 9,5 kW (tot 80 m2) verbruikt op de laagste stand 5 à 600 g per uur en op de hoogste stand tot 2200 gram per uur.

Uit ervaring hanteren we deze raming met betrekking op het jaarverbruik:
- een gemiddelde gezinswoning, woonruimte van 4 x 8 meter + keuken
- normale isolatie, dubbel glas
- 21° binnentemperatuur
- normaal strenge winter
- met een pelletkachel als hoofdverwarming
- jaarlijks verbruik maximaal 2 ton pellets = 2 x 250 euro = 500 euro per jaar

Gezinnen die een pelletkachel in de woonruimte plaatsen als bijverwarming (en bijvoorbeeld de CV-installatie gebruiken voor warm water, badkamer en bij zeer koude buitentemperaturen), kunnen met 1,5 tot 2 ton pellets per jaar (4 à 500 euro) een veelvoud aan stookolie of gas besparen.
Bovendien geeft het bedieningsgemak van een pelletkachel aanleiding tot efficiënter energieverbruik. In de tussenseizoenen kan men de kachel 's morgens een uurtje laten branden en 's avonds enkele uren als men tv kijkt. Met de CV is dat meestal niet zo evident.


Wat is het elektriciteitsverbruik?

 

A:
Bij het opstarten verbruikt de ontstekingskaars 300 W gedurende 5 tot 8 minuten. Tijdens het branden verbruiken ventilator en pelletmotor 30 à 40 W per uur, wat overeenkomt met 1 gloeilampje.
Als de kachel 10 uur per dag brandt gedurende 200 dagen kosten het opstarten en het draaien +- 24 euro per jaar aan elektriciteit. Maar dat weegt niet op tegen de besparing van vele honderden euro’s aan brandstof.